Noriko

Photographer: Shuji Kobayashi
Model: Noriko iwasaki